Uppfödarklass/Avelsklass

OM Avelsklass (avelskl) & Uppfödarklass (uppfkl) – avelsgrupp/uppfödargrupp

Avelsklass-avelsgrupp

Uppfödargrupp-uppfödarklass

Jag skriver om hundutställningar

Uppfödaren ska informera ägarna till hundarna som är anmälda att dom ska vara med i en uppfödarklass eller avelsklass (en grupp).

På utställningen så bedöms först alla hundar i rasen, sedan är det gruppernas tur. Uppfödaren brukar be dom som ska vara med i gruppen att samlas på ett särskilt ställe vid ringen när deras hundar är färdigbedömda.
När det börjar bli dags att gå in i ringen med gruppen så har uppfödaren sagt vilka som ska gå bredvid vilka för att hundarna ska se så lika ut som möjligt.

Ringsekreteraren visar var gruppen ska stå. Ibland kan det vara flera grupper från olika uppfödare samtidigt.

Man brukar ställa gruppens hundar i en rad, sida vid sida och sen kommer domaren fram och tittar hur lika dom är och försöker hitta vad som är genomgående bra och vad som är mindre bra. Det är här uppfödaren bör ha placerat hundarna så skillnader syns så lite som möjligt och gemensamma bra likheter framhävs.

Sen går man runt något varv i ringen, då brukar domaren vilja se hur hundarna rör sej från sidan så då springer man efter varandra.

Domaren dikterar en skriftlig kritik och bestämmer om gruppen ska få HP .
Jag skriver om hundutställningar

Det är UPPFÖDAREN som får priset.

Om gruppen har fått HP så får den tävla vidare mot andra grupper i stora ringen på eftermiddagen. Det är viktigt att komma ihåg att man MÅSTE delta med sin hund i gruppbedömningen både i rasringen och i stora ringen om uppfödaren begär det. Har man tänkt åka hem efter rasbedömningen så måste man fråga uppfödaren om lov först. Dom flesta uppfödarna brukar vilja vara med i stora ringen, det är reklam för uppfödaren och för rasen.

Ibland vill uppfödaren att man ska ha speciella, likadana kläder.

Vad är det för skillnad på avels- och uppfödarklass?
Om hundutställningar
Avelsklass (avelskl)

1. Hanhund som tävlar med grupp om fyra avkommor undan minst två tikar
2. Tik som tävlar med grupp om fyra avkommor.
Avelshunden respektive tiken ska presenteras tillsammans med gruppen.
Endast konkurrensbedömning.
Samtliga i gruppen ingående hundar ska vid aktuell utställning vara bedömda i officiell klass och får därvid inte ha tilldelats Disqualified eller Cannot be judged.
Det är gruppens genomsnittliga kvalitet ifråga om enhetlighet i typ och helhetsintryck som är avgörande.
Grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet tilldelas HP. Bästa avelsgrupp med HP tävlar vidare i finaltävlingarna.

Avelsklass

Om hundutställningar
Uppfödarklass (uppfkl)

En grupp om fyra hundar av samma ras uppfödda av en och samma person.

Endast konkurrensbedömning.
Precis som i avelsklass är det gruppens genomsnittliga kvalitet i typ och helhet som är avgörande.
Grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet tilldelas HP. Bästa uppfödargrupp med HP tävlar vidare i finaltävlingarna.

Uppfödargrupp-uppfödarklass
Uppfödargrupp-uppfödarklass
Uppfödargrupp-uppfödarklass
Jag skriver

Läs mer om Uppfödargrupper och uppfödarklasser

Copyright © 2010-2020 HUNDUTSTÄLLNINGAR All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.