Nya gemensamma utställningsregler i Norden fr o m 2011-01-10

Posted by Hund Twitter on 10 januari 2010 in HundSnack, Hundutställningar 2011 |

SKK har från och med den 10 januari 2011 nya utställningsbestämmelser, gemensamma för hela Norden. Bland nyheterna finns bland annat nya:

 • kvalitetsbeteckningar
 • ändrade regler för återbetalning av anmälningsavgiften
 • strängare regler vad gäller sen ankomst
 • Hundens välfärd i fokus

  I de allmänna bestämmelserna betonas hundens välfärd vid alla arrangemang inom organisationen mer än tidigare. I de särskilda bestämmelserna för utställning påtalas också att hundar som deltar på utställning ska uppvisa god mental och fysisk sundhet. Kraven på veterinärintyg för skador som påverkar hundens utseende har förtydligats.

  Balbinka hundutställningar

  1. Återbetalning av anmälningsavgift
  Vad som däremot är helt nytt är de betydligt tuffare reglerna för återbetalning
  av utställarnas anmälningsavgifter:

 • Från den 10 januari 2011 återbetalas inte anmälningsavgiften om anmäld hund blir sjuk eller skadad
 • Vid domarbyte kan utställaren fortfarande få sin anmälningsavgift tillbaka men
  då skall en skriftlig begäran, nummerlappen och kvittens inlämnas senast på
  utställningsdagen före bedömningen av aktuell ras har startat
 • Nytt är även att om det vid utannonseringen av utställningen angavs en
  reservdomare, då kan utställaren inte åberopa domarbytet för att få tillbaka
  anmälningsavgiften. I övrigt gäller samma regler för återbetalning som idag
 • I inofficiell valpklass återbetalas inte anmälningsavgiften. Om utannonserad reservdomare ersätter ordinarie domare återbetalas inte heller anmälningsavgiften, oavsett klass.
 • 2. Från den 10 januari 2011 ansvarar hundägaren själv för all eventuell behandling som hunden kan behöva om den skadas eller insjuknar på hundutställningen.

  Hittills har det varit arrangörernas skyldighet att erbjuda kostnadsfri vård men
  den skyldigheten upphör.

  3. Regeln att kataloguppgifter inte får lämnas ut före utställningsdagen har
  strukits. Det blir alltså möjligt att köpa söndagens katalog på lördagen.

  Vid utställning som SKK CS arrangerar (det vill säga Stockholms Hundmässa)
  så kommer medlemskap i ras- eller specialklubb vara tillräckligt för att få delta.
  Hittills har medlemskap i länsklubb varit nödvändigt. Skälet till denna förändring
  är givetvis att SKK vill uppmuntra hela organisationens medlemmar att delta.

  Läs mer …Nya utställningsregler

  Taggar:

  Copyright © 2010-2020 HUNDUTSTÄLLNINGAR All rights reserved.
  This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.