OM

Hundutställning i Riga inofficiella hundutställningar

Skillnaden mellan officiell och inofficiell utställning:

 • Den största skillnaden är att resultatlistorna från officiella utställningar registreras i Svenska Kennelklubbens hunddatabas. Dessa resultat visas på onlinetjänst Hunddata och meriterna är underlag för svenskt championat och titlar. Till skillnad från resultaten från inofficiella utställningar som inte sparas någonstans och vars meriter kan inte användas vid till exempel championatansökan.
 • Arrangerande klubb måste ansöka om officiell status på utställningen och dessa utställningar måste följa SKK´s regler. Läns- och specialklubbar samt vissa rasklubbar har rätt att ansöka om officiell utställning. Vilka hundraser som får vara med beror på vilken arrangören är. På officiella utställningar kan hunden vinna CK (certifikatkvalité) och certifikat (cert). Ett eller flera cert krävs för att din hund ska bli svensk utställningschampion.

 • Inofficiella hundutställningar kan alla klubbar arrangera och ska följa SKK anvisningar som finns för utställningar som inte stambokförs. Arrangören bestämmer själv vilka hundraser som kan delta på sin inofficiella utställning. Dessa evenemang är ofta lite mindre och väldigt roligt att delta på som träningsutställning. Här kan du få värdefulla tips på vägen mot officiella hundutställningar.
 • Jag skriver om inofficiella hundutställningar

  Priser som delas ut är annorlunda på officiell och inofficiell utställning:

 • På inofficiell utställning bestämmer klubben i stort sett själv vilka priser som ska delas ut
 • På officiella utställningar är detta styrt av SKK´s utställnings- och champinatbestämmelser
 • Bedömningsordning på hundutställningar
 • Utställningstermer
 • Priser & Rosetter
 • Bra tips för hundutställning
 • Om hundutställningar
  Jag skriver om hundutställningar

  SKK har från och med den 1 januari 2017 nya utställningsbestämmelser:

  Läs mer … Utställnings- och championatregler

  Om hundutställningar
  Jag skriver om hundutställningar

  Officiella hundutställningar och länkar till utlänska hundutställningar 2019:
  Svenska Brukshundsklubbens tävlingar och prov Svenska Brukshundsklubben
  Svenska Dvärghundsklubbens Svenska Dvärghundsklubben
  Ras- och specialklubbar i rasordning SKK, Ras- och specialklubbar i rasordning
  Hundutställningar i Norge Norsk Kennelklubb
  Hundutställningar i Finland Finsk Kennelklubb
  Hundutställningar i Danmark Dansk Kennelklubb
  Hundutställningar i Tyskland Tysk Kennelklubb
  World Dog Show 2019 2 – 3 maj 2019
  Shanghai, Kina
  European Dog Show Wels 2019 14 – 16 juni 2019
  Crufts 2019 Birmingham, UK 7 – 10 mars 2019

  Amazita
  Internationell utställning = CERT och CACIB kan delas ut.
  Nationell utställning = CERT kan delas ut.

  Skillnaden mellan officiell och inofficiell utställning är att resultaten från den officiella utställningen registreras centralt hos SKK och sålunda finns tillgängliga för allmänheten, medan resultaten från den inofficiella inte registreras någonstans. Det är enbart på officiella utställningar som du kan erövra certifikat (cert) eller CK (championkvalité).

  Skillnaden mellan nationell och internationell utställning ligger i att du på den nationella utställningen kan erhålla certifikat (som så småningom kan rendera ett nationellt championat) och på den internationella utställningen, förutom detta certifikat, även erhålla ett internationellt certifikat (CACIB) som så småningom kan ge din hund ett internationellt championat.
  Detta CACIB kan man dock inte tävla om förrän hunden har fyllt 15 månader.

  Hundutställning

  Jag skriver

  Om hundutställningar


  Jag skriver om hundutställningar

  Copyright © 2010-2020 HUNDUTSTÄLLNINGAR All rights reserved.
  This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.