Grattis Fjulle Boy – Bichon havanais – 17 ÅR idag (119 människoår)

Posted by Hund Twitter on 25 februari 2011 in HundNamn, HundSnack |

Grattis till Havanettes Fjulle Boy som fyller 17 År idag den 25 februari 2011.

Fjulle Boy 17 År

Fjulle Boy 17 År

Hundben
Hundens liv är mer koncentrerat än vad människans är.
Ett hundår motsvarar ungefär 7-8 människoår – beroende på hundens storlek och vikt.
Se din hunds egentliga ålder på uppställningen nedan.

Människoår Hund 2-10 kg Hund 11-25 kg Hund 26-40 kg Hund från 40 kg
5 år 36 år 37 år 40 år 42 år
6 år 40 år 42 år 45 år 49 år
7 år 44 år 47 år 50 år 56 år
8 år 48 år 51 år 55 år 64 år
9 år 52 år 56 år 61 år 71 år
10 år 56 år 60 år 66 år 78 år
11 år 60 år 65 år 72 år 86 år
12 år 64 år 69 år 77 år 93 år
13 år 68 år 74 år 82 år 101 år
14 år 72 år 78 år 88 år 108 år
15 år 76 år 83 år 93 år 115 år

Hundben

Hundstatistik | 728.972 hundar

Statistiska Centralbyråns undersökning omfattar 20.200 personer och eftersom statistik är en noggrann vetenskap finns det regler för hur man ska välja ut dessa intervjupersoner – ålder, kön, bostadsort, civilstånd och mycket, mycket mer. Detta underlag finns redan i SCBs datorer.

De, som ingick i undersökningen fick frågorna per post. SCB fick svar från 67 procent av de tillfrågade, vilket anses som ett bra resultat och en siffra som går att arbeta vidare på i en sådan här undersökning.


Vad kan vi nu utläsa av statistiken? Jo:

SCB STATISTIK Intressanta hunddata
Antalet hushåll med hund eller katt är 1.222.000 och det är 26 procent av de svenska hushållen.

Av dem har 552.000 (12,8 procent) hund – i genomsnitt 1,32 hundar per hushåll.

Och 726.000 (16,8 procent) av hushållen har i genomsnitt 1,73 katter och i ovanstående siffror räknar man de 3,6 procent av hushållen som har både hund och katt.

I hushåll där det finns barn, har man oftare katt än hund – 22,5 procent kattägare mot 19,3 procent hundägare. Har man barn har man dessutom fler katter och hundar än genomsnittet – 1,96 katter och 1,35 hundar.

Att 50 procent av hundarna i Stockholms, Göteborgs och Malmös förortskommuner är av blandras till skillnad mot i princip alla andra orter där andelen rashundar är sju av tio hundar. Totalt sett har 65 procent av Sveriges hundar stamtavla utfärdad av SKK. Denna andel har varit konstant de senaste tio åren.

Att de flesta hundarna finns i glesbygdskommunerna (174 hundar/1.000 invånare).

Att storstäderna (27 st) har minst antal hundar (67 hundar/1.000 invånare).

Att Västerbotten och Norrbotten har flest hundar (19,4 procent av hushållen).

Att Halland och Västra Götaland har minst antal hundar (10,8 procent av hushållen).

Copyright © 2010-2020 HUNDUTSTÄLLNINGAR All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.