Bedömningsordning

I väntan på Hundutställningar

Jag skriver om hundutställningar

Från och med 1 januari 2016 är det nya grundregler som gäller. Är du uppfödare, hanhundsägare eller ställer ut.
Svenska Kennelklubbens, SKK, grundregler är en av organisationens allra viktigaste dokument. En språklig översyn har gjorts och målsättningen med denna revidering har varit att det ska vara enkelt att göra rätt.

Redan i första paragrafen slås det fast att det åligger varje medlem att behandla och vårda hundar och andra djur väl. Nytt här är bland annat att SKKs åtgärder vid förtal koncentreras på förtal som riktas mot funktionärer inom SKK-organisationen.

I andra paragrafen finns nytt viktigt innehåll för uppfödare och hanhundsägare, men skyddet för tikar och valpar har inte försämrats.

I samband med revideringen har dubbelregleringar tagits bort, till exempel de som finns i andra regelverk samt avtalsregler i SKKs köpe- och fodervärdsavtal.

Du som är medlem i en SKK ansluten klubb ska känna till och följa SKKs grundregler.

Läs mera om grundregler SKK Grundregler – Gäller från 2016-01-01

Balbinka hundutställningar

Klassindelning på hundutställningar

Internationella kvalitetsbeteckningar

 • Excellent (utmärkt)
 • Very good (mycket god)
 • Good (god)
 • Sufficient (godtagbar)
 • Disqualified (diskvalificerad).
 • Bedömningsordning

  Bedömningsordning

  Bedömningsordning-2012-01-01

  Läs mer i SKK broschyr Utställnings- och championatregler
  Om hundutställningar
  På utställning indelas hundarna i följande klasser:

  Klass Förkortning Ålder
  Valpklass inofficiell klass som
  inte stambokförs
  6 – 9 månader
  Juniorklass junkl 9 – 18 månader
  Unghundsklass ukl 15 – 24 månader
  Bruks- respektive jaktklass bkl/jkl 15 – månader
  Öppen klass ökl 15 – månader
  Championklass chkl 15 – månader
  Veteranklass vetkl 8 år

  Följande rasgrupper finns:

  Grupp 1 Vall-, Boskaps och Herdehundar

  Grupp 2 Schnauzer, Pinscher, Molosser, Bergs- och Sennenhundar

  Grupp 3 Terrier

  Grupp 4 Taxar

  Grupp 5 Spetsar och raser av urhundstyp

  Grupp 6 Drivande, Sök- och Spårhundar

  Grupp 7 Stående fågelhundar

  Grupp 8 Stötande, Apporterande och Vattenhundar

  Grupp 9 Sällskapshundar

  Grupp 10 Vinthundar

  Copyright © 2010-2020 HUNDUTSTÄLLNINGAR All rights reserved.
  This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.