Bedömningsordning

I väntan  på Hundutställningar

Jag skriver om hundutställningar

Från och med 1 januari 2016 är det nya grundregler som gäller. Är du uppfödare, hanhundsägare eller ställer ut.
Svenska Kennelklubbens, SKK, grundregler är en av organisationens allra viktigaste dokument. En språklig översyn har gjorts och målsättningen med denna revidering har varit att det ska vara enkelt att göra rätt.

Redan i första paragrafen slås det fast att det åligger varje medlem att behandla och vårda hundar och andra djur väl. Nytt här är bland annat att SKKs åtgärder vid förtal koncentreras på förtal som riktas mot funktionärer inom SKK-organisationen.

I andra paragrafen finns nytt viktigt innehåll för uppfödare och hanhundsägare, men skyddet för tikar och valpar har inte försämrats.

I samband med revideringen har dubbelregleringar tagits bort, till exempel de som finns i andra regelverk samt avtalsregler i SKKs köpe- och fodervärdsavtal.

Du som är medlem i en SKK ansluten klubb ska känna till och följa SKKs grundregler.

Läs mera om grundregler SKK Grundregler – Gäller från 2016-01-01

Balbinka hundutställningar

Klassindelning på hundutställningar

Internationella kvalitetsbeteckningar

  • Excellent (utmärkt)
  • Very good (mycket god)
  • Good (god)
  • Sufficient (godtagbar)
  • Disqualified (diskvalificerad).
  • Bedömningsordning

    Bedömningsordning

    Bedömningsordning-2012-01-01

    Läs mer i SKK broschyr Utställnings- och championatregler
    Om hundutställningar
    På utställning indelas hundarna i följande klasser:

    Klass Förkortning Ålder
    Valpklass inofficiell klass som
    inte stambokförs
    6 – 9 månader
    Juniorklass junkl 9 – 18 månader
    Unghundsklass ukl 15 – 24 månader
    Bruks- respektive jaktklass bkl/jkl 15 – månader
    Öppen klass ökl 15 – månader
    Championklass chkl 15 – månader
    Veteranklass vetkl 8 år

    Följande rasgrupper finns:

    Grupp 1 Vall-, Boskaps och Herdehundar

    Grupp 2 Schnauzer, Pinscher, Molosser, Bergs- och Sennenhundar

    Grupp 3 Terrier

    Grupp 4 Taxar

    Grupp 5 Spetsar och raser av urhundstyp

    Grupp 6 Drivande, Sök- och Spårhundar

    Grupp 7 Stående fågelhundar

    Grupp 8 Stötande, Apporterande och Vattenhundar

    Grupp 9 Sällskapshundar

    Grupp 10 Vinthundar

    Copyright © 2010-2019 HUNDUTSTÄLLNINGAR All rights reserved.
    This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.